Privacy Policy

Wie is Valerie Delacave?

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Valerie Delacave, met maatschappelijke zetel te JF Kennedylaan 16,2630 Aarstelaar en met ondernemingsnummer BE0877396375. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van deze website.

Europees geregeld

De bescherming van uw persoonsgegevens, uw rechten en onze verplichtingen in dat verband zijn op Europees niveau geregeld. In april 2016 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen die duidelijkheid moet geven over het omgaan met persoonsgegevens. Deze verordening is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

Deze privacy verklaring is er op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.  We leggen u uit wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Valerie Delacave kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.valeriedelacave.com. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)
 • Uw telefoonnummer (bij vraag tot contactname)
 • Uw e-mailadres (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)
 • Beroepsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding
 • Eventuele verslagen van coaching gesprekken

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om bovenstaande diensten uit te voeren of producten te bezorgen. In ieder geval ontvang je na het invullen van om het even welk contactformulier onze wekelijkse nieuwsbrief als je je mailadres achterlaat. Het staat je echter vrij om op elk moment weer uit te schrijven of ons te laten weten dat je dit laatste niet wilt. 

We verwerken uw persoonsgegevens om

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden (uitvoering overeenkomst)
 • de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren (het kunnen downloaden van het e-book of kunnen ontvangen van de wekelijkse blogs of een ander online programma of dienst, loopbaanbegeleiding al dan niet loopbaancheques, coaching, trainingsopdrachten, …) (uitvoering overeenkomst)
 • klanten administratie en dienstverlening aan klanten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)
 • opleidingen te kunnen verzorgen (uitvoering overeenkomst)
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bvb in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding) (wettelijke verplichting)
 • algemeen klantenbeheer te kunnen doen, met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)
 • dienstverlening te kunnen bieden en verkoop van (online) producten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)
 • eventuele klachten te kunnen opvolgen (uivoering overeenkomst)
 • onze marketing activiteitenten te ondersteunen (gerechtvaardigd belang van ondernemen), waarbij we gebruik maken van;
  • Een wekelijkse blog (via mail of online)
  • Posts op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Google+
  • Nieuwsbrieven voor specifieke aankondigingen
  • Werkboekjes, online programma’s, … via de website

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

DELEN MET ANDEREN

Valerie Delacave verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Valerie Delacave worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen we je door naar onze cookiepolicy

 

Cookie Policy

Privacy- en cookiebeleid van Valerie Delacave

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites www.valeriedelacave.com waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is JF Kennedylaan 16,2630 Aarstelaar.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

 1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
  3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
  4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
  5. Welke cookies gebruikt Valerie Delacave?
  6. Wat met links naar andere websites en sociale media?
  7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  8. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 1 januari 2017 gewijzigd.

 

 1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Valerie Delacave

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Valerie Delacave is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 2. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 1. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Valerie Delacave en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Valerie Delacave om u te informeren over haar activiteiten.

 1. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Valerie Delacave om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

 

 1. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

 

 1. Welke cookies gebruikt Valerie Delacave?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome 
Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Valerie Delacave gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
 • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 

 1. Wat met links naar andere websites en sociale media?

Als u inhoud van de Valerie Delacave website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Valerie Delacave is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Valerie Delacave streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

 

 1. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Valerie Delacave worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan hello&@valeriedelacave.com of per post op het bovenstaande adres. Valerie Delacave kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot hello@valeriedelacave.com.U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.